Tag: เครื่องวัดแก๊ส

เครื่องวัดแก๊ส

เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊ส ที่คุ้มค่า

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสภาพอากาศโดยรอบของตัวเรามีสารเคมีหรือมีแก๊สอะไรบ้าง บางครั้งอาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่มีกลิ่น การเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อน เนื่องจากสถานที่อับอากาศไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าไปปฏิบัติได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สถานที่อับอากาศ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายได้หากมีแก๊สพิษ เครื่องวัดแก๊สจึงเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องวัดแก๊ส คืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ใช้เพื่อตรวจสอบพื้นที่หรือบริเวณที่ปฏิบัติงานว่ามีสารพิษ มีแก๊สพิษหรือไม่ มีสถาพอากาศเป็นอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องวัดแก๊สจะต้องเลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม ออกแบบมาเพื่อวัดแก๊สนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ค่าที่มีความแม่นยำสูงสุด วันนี้เรามีเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊สมาฝากด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อ การเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊ส 1.หัวเซ็นเซอร์ครอบคลุม เพื่อความคุ้มค่าเลือกเครื่องวัดแก๊สที่มีหัวเซ็นเซอร์ครอบคลุมการตรวจวัดบรรยากาศ ก่อนเข้าไปทำงานในพื้นที่อับอากาศ โดยหลักๆ แล้วต้องตรวจปริมาณออกซิเจน แก๊สติดไฟ แก๊สพิศ แก๊สพิษที่พบส่วนใหญ่คือ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮรโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานที่ควรตรวจสอบ ดังนั้น เลือกเครื่องวัดแก๊สที่สามารถตรวจสอบแก๊สต่างๆ เหล่านี้ได้ 2.ป้องกันประกายไฟได้ เครื่องวัดแก๊สเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น อาจเกิดประกายไฟได้ เลือกเครื่องวัดแก๊สที่ผลิตมาจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการเกิดประกายไฟได้ 3.ระบบแจ้งเตือน เครื่องวัดแก๊สแต่ละเครื่องมีฟังก์ชันการทำงานต่างกันออกไป เลือกเครื่องวัดแก๊สที่มีระบบแจ้งเตือนสามารถส่งเสียงเตือนได้อย่างรวดเร็ว บางรุ่นมีระบบส่งสัญญาณระยะไกลเพื่อขอความช่วยเหลือ ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตได้ 4.มาพร้อมอุปกรณ์เสริม เพื่อความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการใช้งานได้สูงสุด เลือกเครื่องวัดแก๊สที่มาพร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น ปั๊มภายนอก […]