Tag: ดูแลผู้สูงอาย

ดูแลผู้สูงอาย

เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ  

“ผู้สูงอายุนั้น” นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีมากขึ้นในประเทศไทย และ ที่สำคัญนั้นยังเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มคนที่จะต้องใช้ความเข้าใจใจการดูแลที่สูงด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นการดูแลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และจะต้องมีความเข้าใจด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจด้วยเช่นกันดังนั้นในบทความนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้าง  ยิ่งแก่ตัวลง ยิ่งเอาแต่ใจมากขึ้น   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของความเอาแต่ใจ ยิ่งแก่ตัวลงไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเอาแต่ใจมากขึ้นเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นจะเริ่มที่จะเริ่มเรียกร้องความสนใจมากจขึ้น และที่สำคัญนั้นจะเริ่มที่จะเริ่มเอาแต่ใจหนักขึ้นไปอีกมากขึ้น และจะเริ่มไม่ฟังเหตุผลมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำความเข้าใจเลยนั้นคือในเรื่องของ “ยิ่งแก่ตัว ก็จะยิ่งไม่ฟังใครมากขึ้น”   คนแก่ กับอาการหลง ๆ ลืม   อีกเรื่องที่สำคัญ นั้นคือในเรื่องของ  “คนแก่ กับอาการหลง ๆ ลืม ๆ “ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าอาการหลง ๆ ลืม ๆ ของคนแก่นั้นเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป และ ที่สำคัญนั้นอาการหลง ๆ ลืม ๆ นั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลา และ บางทีอาจจะมาพร้อมกับโรคความจำเสื่อมด้วยเช่นกันดังนั้นจะต้องระมัดระวังในส่วน และ จะต้องเช็คอาการ ในส่วนนี้ให้ดีก่อนว่าเป็นเพียงอาการหลง ๆ ลืม ๆ หรือว่าเป็นโรคความจำเสื่อมกันแน่   ร่างกายของผู้สูงอายุ   อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “ร่างกาย” เพราะว่าผู้สูงอายุนั้นแน่นอนว่าจะมีร่างกายที่ไม่พร้อม เพราะว่าเนื่องจากอายุที่มากแล้วบางครั้งนั้นเพียงแค่ “การล้ม” […]