เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊ส ที่คุ้มค่า

เครื่องวัดแก๊ส

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสภาพอากาศโดยรอบของตัวเรามีสารเคมีหรือมีแก๊สอะไรบ้าง บางครั้งอาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่มีกลิ่น การเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อน เนื่องจากสถานที่อับอากาศไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าไปปฏิบัติได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สถานที่อับอากาศ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายได้หากมีแก๊สพิษ เครื่องวัดแก๊สจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เครื่องวัดแก๊ส คืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ใช้เพื่อตรวจสอบพื้นที่หรือบริเวณที่ปฏิบัติงานว่ามีสารพิษ มีแก๊สพิษหรือไม่ มีสถาพอากาศเป็นอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องวัดแก๊สจะต้องเลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม ออกแบบมาเพื่อวัดแก๊สนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ค่าที่มีความแม่นยำสูงสุด วันนี้เรามีเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊สมาฝากด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อ

การเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊ส

1.หัวเซ็นเซอร์ครอบคลุม

เพื่อความคุ้มค่าเลือกเครื่องวัดแก๊สที่มีหัวเซ็นเซอร์ครอบคลุมการตรวจวัดบรรยากาศ ก่อนเข้าไปทำงานในพื้นที่อับอากาศ โดยหลักๆ แล้วต้องตรวจปริมาณออกซิเจน แก๊สติดไฟ แก๊สพิศ แก๊สพิษที่พบส่วนใหญ่คือ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮรโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานที่ควรตรวจสอบ ดังนั้น เลือกเครื่องวัดแก๊สที่สามารถตรวจสอบแก๊สต่างๆ เหล่านี้ได้

2.ป้องกันประกายไฟได้

เครื่องวัดแก๊สเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น อาจเกิดประกายไฟได้ เลือกเครื่องวัดแก๊สที่ผลิตมาจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการเกิดประกายไฟได้

3.ระบบแจ้งเตือน

เครื่องวัดแก๊สแต่ละเครื่องมีฟังก์ชันการทำงานต่างกันออกไป เลือกเครื่องวัดแก๊สที่มีระบบแจ้งเตือนสามารถส่งเสียงเตือนได้อย่างรวดเร็ว บางรุ่นมีระบบส่งสัญญาณระยะไกลเพื่อขอความช่วยเหลือ ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตได้

4.มาพร้อมอุปกรณ์เสริม

เพื่อความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการใช้งานได้สูงสุด เลือกเครื่องวัดแก๊สที่มาพร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น ปั๊มภายนอก สายต่อพ่วง ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถนำเข้าไปตรวจสอบบริเวณหน้างานได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมร่วมด้วย

5.สอบเทียบ

การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ควรละเลย ไม่ควรใช้เครื่องวัดแก๊สที่เสียหาย ได้รับการชำรุด หรือขาดการบำรุงรักษา โดยทั่วไปสามารถเราสามารถสอบเทียบได้เอง หรือถ้าไม่สะดวกสามารถติดต่อไปยังผู้ให้บริการสอบเทียบได้จะประหยัดค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบได้ นอกจากนั้นควรมีระแบบแจ้งเตือนการสอบเทียบหรือระบบเก็บประวัติการสอบเทียบ ช่วยป้องกันการลืมสอบเทียบได้เป็นอย่างดี

เครื่องวัดแก๊ส อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในสถานที่อับอากาศ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อให้สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย สำหรับการเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊สสามารถพิจารณาได้ตามคำแนะนำของเราได้เลย